Fundacja Profile | ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa
facebook
CCNA EXAM 200-125 vce Routing and Switching 100-105 vce 300-075 vce Exam Profile: Cisco 200-105 vce ICND2 v3.0 | Exam Details 300-101 vce EX300 vce Vendor: Cisco Exam Code: 700-105 Exam Name: Cisco Midsize Collaboration Solutions for Account Managers (MCAM) Version: DemoQUESTION 1 Which two statements about Cisco Validated Designs and Smart Business Architectures are true? (Choose two.) A. Cisco Validated Designs provide 700-105 dumps proven design of solutions that include only Cisco products and thus ensure single-vendor solutions. B. Cisco Validated Designs are end-to-end designs that are well-tested and fully documented. C. Smart Business Architecture guides are available for enterprise-sized deployments only. D. Smart Business Architecture is a blueprint for delivering the three Cisco architectures in a modular approach. Correct Answer: BD QUESTION 2 Which description of the Cisco Collaboration architecture is true'? A. a flexible network framework designed to enable integration with the collaboration requirements of the customer B. a flexible collaboration framework designed to support any customer and any user collaboration needs C. a collaboration framework designed to support the collaboration needs of a typical large enterprise D. a collaboration framework designed to integrate the existing customer collaboration functionalities with Cisco network infrastructure Correct Answer: A QUESTION 3 Which option is a key challenge for customers and their IT teams caused by the evolution of communication tools? A. skills of the IT teams B. keeping the organizational structure unchanged while adapting to new collaboration solutions C. fragmentation and complexity of collaboration tools D. time for implementation of collaboration hardware E. managing infrastructure that is not based on Cisco pass4itsure Collaboration F. costs of collaboration Correct Answer: D QUESTION 4 Which two operational benefits are provided by Cisco Business Edition 6000 virtualization? (Choose two.) A. reduced risk because each application runs on a separate physical server B. reduced costs through integrated management and a scalable platform C. time savings through easy platform management D. support for multiple management platforms E. reduced costs through support for traditional TDM-based voice systems Correct Answer: BC certadept certificatedumps

BIOGRAFIE WARSZAWY. Wystawa podsumowująca projekt

 

Biografie Warszawy to przewodnik turystyczny po stolicy Polski opowiedziany innymi słowami i obrazami niż te, które znamy z dostępnych informatorów. Podczas serii wydarzeń przyglądamy się historii miasta nigdzie nie spisanej, często anonimowej lub zupełnie zapomnianej. To również przewodnik wyjątkowy, bo powstający na bazie wspomnień i indywidualnych doświadczeń żyjących tu ludzi – skrajnie różnych, lecz połączonych i często skrzywdzonych kategorią „inności”. Najważniejszymi bohaterami Biografii Warszawy są ci, którzy postrzegają miasto oddolnie, przez pryzmat własnych wspomnień i doznań. Role przewodników na stołecznych miejskich szlakach przejęły osoby bezdomne, osoby niewidome oraz emigranci.

Wystawa podsumowująca dwuletni projekt prezentuje fotografie wykonane przez wszystkich uczestników, będących głównymi bohaterami cyklu wydarzeń: osoby niewidome, osoby bezdomne oraz uchodźców i emigrantów. W fotograficznych „pocztówkach” przewijają się miejsca turystycznie oblegane, powszechnie nieznane lub zupełnie prozaiczne: parki, ławki, bramy kamienic, kosze na śmieci, drzwi, zabytkowe kościoły, znane place lub zupełnie anonimowe zakamarki miasta. Dla dwunastu zaproszonych osób to jednak obszary codziennego bytowania, miejsca egzystencjalnych przełomów lub zwykłej prozy często niełatwego życia. Obok obszernego fotograficznego krajobrazu subiektywnie widzianego miasta, wystawa prezentuje także prace wykonane podczas wszystkich trzech działań z artystami: Zapiski Pawła Dudko (edycja I poświęcona osobom niewidomym), happening Budujemy domy Łukasza Surowca (edycja II poświęcona osobom bezdomnym) oraz Festyn gościnny według plastycznego scenariusza Olgi Borawskiej i Julii Golachowskiej (edycja III poświęcona uchodźcom i emigrantom). Na wystawie po raz pierwszy prezentowany jest reportaż filmowy dokumentujący przebieg wszystkich trzech spacerów po Warszawie, pilotowanych przez zaproszonych do udziału uczestników. 

 

 

OPROWADZANIA KURATORSKIE PO WYSTAWIE:

piątek, 14 września, godz. 17:00

sobota, 15 września, godz. 17:00

 

 

Józef Robakowski "Co jeszcze może się wydarzyć" | Warszawa

 

więcej

"Co jeszcze może się wydarzyć" Józefa Robakowskiego w MAK Gallery w Wenecji

 

więcej

Kto się nie boi awangardy! 2019

 

więcej

Przemysław Walczak, Dyskomfort

 

więcej

Copyright 2010, Fundacja Profile